nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Deze inTense week is de mooiste week die ik in Nederland beleefd heb.
Zahra Sahebi, Grimas - inTense Nederlands

Terugkomdagen

Na een trainingsweek bij UvA Talen inTense ademt u als het ware de taal die u bij ons hebt geleerd. Het is vervolgens zaak om dat vast te houden. Maar hoe zorgt u dat de opgedane kennis ook beklijft?
 
Om een mogelijke terugslag te voorkomen, organiseren wij zogenaamde terugkomdagen. U komt dan een aantal weken na afloop van de training een of meerdere keren een dag bij ons terug om de taal opnieuw intensief te spreken en het geleerde weer even af te stoffen.

De meeste cursisten maken met succes gebruik van deze service. In de regel komen zij driemaal een dag terug; een kleine maand na afloop van de training, na twee maanden en na een maand of vier. Uiteraard is het ook mogelijk om vaker gebruik te maken van een terugkomdag, al dan niet volgens een vast schema.